VEEL GESTELDE VRAGEN

De prijs is opgebouwd uit huurprijs, verzekering en afgelegde kilometers. Daarbij komen de brandstofkosten ook voor eigen rekening. Prijzen zijn op site aangegeven en via een offerte op te vragen. Prijzen zijn inclusief BTW.

We hebben cadeaubonnen voor alle drie de Experiences en een waardebon waar een bedrag naar keuze op kan worden ingevuld. Dit bedrag wordt gekort bij inlevering op de Experience.

Bonnen kunnen bij ons worden gekocht waarna wij ze zullen versturen.

Bonnen hebben geen geldigheidsduur en zijn niet tegen contanten in te leveren. Ze zijn alleen geldig voor een Experience en op vertoon er van.

Nee, na akkoord offerte of na akkoord reserveren zullen wij bij annulering 25% in rekening brengen. Indien u korter als 2 weken voor afgesproken datum annuleert brengen wij 50% inrekening. Mocht u niet op komen dagen, no show, dan brengen wij het volledige bedrag in rekening. Bij annulering door onvoorziene omstandigheden dient u contact met ons op te nemen om samen tot een oplossing te komen.
Nee, maar dit is wel mogelijk. Indien u de auto op een gewenst tijdstip op een door u gekozen locatie wilt hebben, worden daarvoor haal- en brengkosten in rekening gebracht. Tevens telt de reistijd mee in de huurtijd van de DreamCar. De Experience is alleen mogelijk vanaf onze thuislocatie.
Dat is mogelijk, echter de bestuurder is aansprakelijk en zal ook het aansprakelijkheidsformulier moeten invullen en ondertekenen.
Alleen personen die het aansprakelijkheidsformulier ingevuld en ondertekend hebben. Mochten er meerdere bestuurders voor 1 auto zijn, dan zijn deze ook verzekeringskosten verschuldigd en zal er controle plaats vinden op geldigheid rijbewijs en leeftijd.
De Experience is vanaf 21 jaar met minimaal 1 jaar een rijbewijs. Voor de zelfstandige huur vereisen wij een minimale leeftijd van 21 jaar met minimaal 3 jaar rijervaring. Uitgezonderd voor de Audi RS6, deze is voor de Experience vanaf 19 jaar met 1 jaar rijervaring en voor de zelfstandige huur 21 jaar met 3 jaar rijervaring.
Wij zullen u op de hoogte stellen van de overtreding met het verzoek deze binnen 5 dagen te betalen. Indien u dit niet doet zullen wij uw NAW gegevens doorgeven het aan CJIB, zodat de boete op uw naam gezet wordt. Dit gebeurt direct bij beschikkingen door Officier van Justitie, bijvoorbeeld bij meer als 30 km per uur overschrijding maximum snelheid. Wij zullen hiervoor ook € 50,00 (exclusief BTW) administratiekosten aan u doorberekenen.
Als u de auto langer wilt huren dan vooraf overeengekomen dient dit te allen tijde gemeld te worden voor afloop van de huurperiode. Het kan namelijk zo zijn dat de auto verhuurd is aan iemand anders. Ook zijn wij niet aansprakelijk als u door een file of andere omstandigheden niet tijdig de auto kunt inleveren. Indien u geen melding maakt wordt voor ieder kwartier een boete berekend. Dus als er vertraging plaats vindt, stellen wij het op prijs om op de hoogte gesteld te worden. Valse meldingen zullen ook een boete als gevolg hebben.
In geval van extreme weersomstandigheden, denk hierbij aan storm, hevige sneeuwval, ijzel, hagel en extreme neerslag, heeft Dutch Dream Cars het recht een reservering te annuleren. Ook u heeft dat recht, zelfs op de dag zelf. Wij zullen in overleg met u aan de slag gaan om een vervangende datum te plannen om de reservering alsnog door te laten gaan.
Nee, maar het wordt u wel aangeraden. U krijgt de auto mee met een volle tank en dient als zodanig ook ingeleverd te worden. Doet u dit niet dan zullen de brandstofkosten plus een meerprijs van €25,00 in rekening gebracht worden. Tevens bent u verplicht Euro98 of een gelijkwaardige brandstof te tanken, dit willen wij dan ook graag controleren aan de hand van het tankbonnetje. Bij tanken van verkeerde brandstof zijn wij genoodzaakt om brandstofsysteem te reinigen en zullen deze kosten aan u berekend worden.
Iedere auto heeft zijn eigen standaard kilometer prijs. Wij berekenen aan de hand van het aantal gereden kilometers welk pakket het meest voordelig voor u is. De kosten van deze pakketten zijn van tevoren in te zien. Echter afhankelijk van de huurperiode heeft u ook recht op een aantal vrij (gratis) af te leggen kilometers, deze zullen van het totaal afgelegde kilometers afgetrokken worden alvorens de eindafrekening wordt opgemaakt.
Al onze auto’s dienen bij een huur van 24 uur of weekend, ’s nachts aantoonbaar in een afgesloten ruimte of garage gestald te worden, dus geen open carport of openbare parkeergarage. Hiervoor dient u ook een verklaring af te geven.
Wij maken kopieën van uw rijbewijs, paspoort/identiteitsbewijs en verklaring van bewijsbaar woonadres. Mocht u de auto zakelijk huren dan willen wij graag een kopie van uw KvK inschrijving. Deze kopieën worden alleen gemaakt bij zelfstandige huur, niet bij de Experience. Echter wordt er altijd gecontroleerd op geldigheid rijbewijs en ID.
Lees hier onze privacyverklaring.
Onze algemene voorwaarden kun je hier lezen en downloaden.